Hartelijk welkom bij Jeps

Klik hier voor actuele praktijkinformatie betreffende Coronavirus (COVID-19).

In onze vrijgevestigde praktijk kunt u terecht voor psychodiagnostiek en (psycho)therapeutische behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Er wordt door ons hierbij veel belang gehecht aan betrokken aandacht en betrouwbare bejegening. Wij bieden dan ook kleinschalige en laagdrempelige specialistische zorg aan kinderen en jeugdigen (0 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar), wanneer er onder andere sprake is van (een vermoeden van) klachten als:

 • angst- en paniekklachten
 • dwangklachten
 • stemmingsklachten/depressieve klachten
 • sociale- en/of emotionele problemen
 • negatief zelfbeeld
 • voedingsproblemen/lichte of beginnende eetproblematiek
 • onverwerkte nare ervaringen (posttraumatische stress)
 • (gestagneerde) rouwverwerking
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • (emotie)regulatieproblemen bij baby's en jonge kinderen (o.a. overmatig huilen/driftbuien)
 • hechtingsproblematiek
 • autisme spectrumstoornis
 • AD(H)D
 • problemen in de executieve functies (o.a. plannen en organiseren, werkgeheugen en inhibitie)


Bij baby's en jonge kinderen tot vier jaar wordt vaak ouder-kind behandeling geboden. Bij kinderen vanaf vier jaar bestaat de behandeling meestal uit speltherapiecontacten. Bij jeugdigen en jongvolwassenen wordt eerder cognitieve gedragstherapie, een vorm van psychotherapie, toegepast. Zo nodig wordt een therapeutische behandeling in combinatie met EMDR geboden. Bij kinderen en jeugdigen wordt vrijwel altijd ook systeembehandeling geboden. Na een psychodiagnostiektraject worden, indien geïndiceerd, ook psycho-educatie en systeembehandeling geboden. Zie voor meer informatie en voor de overige behandelmogelijkheden het behandelaanbod.

 

Onze vrijgevestigde praktijk is in de volgende situaties onvoldoende toegerust om te kunnen bieden wat er nodig is:

 • Wanneer de klachten of problemen bij een kind/jeugdige zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp (crisisinterventie) nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost (spoedpost Noord-Limburg): tel. 0900-8818.
 • Indien wij bij aanmelding inschatten dat de problematiek dusdanig van aard is dat er naar verwachting een meer multidisciplinaire beoordeling, aanpak en/of betrokkenheid van een (kinder- & jeugd)psychiater nodig is, dan zullen wij dit uiteraard openlijk met u bespreken en met u meedenken welke zorginstelling in dat geval meer passend is.
 • Wij bieden geen diagnostiek en behandeling gericht op dyslexie en dyscalculie.

 

Supervisiemogelijkheden:

Voor Gezondheidszorgpsychologen i.o. en Orthopedagogen i.o. tot Orthopedagoog Generalist is het mogelijk om supervisie bij ons te volgen. Onze supervisoren zijn:

Marlou Joosten, Psychotherapeut K&J / Gezondheidszorgpsycholoog
Carlijn van Susante, Gezondheidszorgpsycholoog
Lotte Dupont, Orthopedagoog Generalist

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.