Hartelijk welkom bij Jeps

In onze vrijgevestigde praktijk kunt u terecht voor psychodiagnostiek en (psycho)therapeutische behandeling vanuit de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Er wordt door ons hierbij veel belang gehecht aan betrokken aandacht en betrouwbare bejegening. Wij bieden dan ook kleinschalige en laagdrempelige specialistische zorg aan kinderen en jeugdigen (0 tot 18 jaar) en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar), wanneer er onder andere sprake is van (een vermoeden van) klachten als:

 • angst- en paniekklachten
 • dwangklachten
 • stemmingsklachten/depressieve klachten
 • sociale- en/of emotionele problemen
 • negatief zelfbeeld
 • voedingsproblemen bij baby's en jonge kinderen
 • lichte (beginnende) eetproblematiek
 • traumagerelateerde klachten/onverwerkte nare ervaringen
 • (gestagneerde) rouwverwerking
 • onverklaarde lichamelijke klachten
 • (emotie)regulatieproblemen bij baby's en jonge kinderen 0-5 jaar (o.a. overmatig huilen/driftbuien)
 • autisme spectrumstoornis
 • AD(H)D
 • problemen in de executieve functies (o.a. plannen en organiseren, werkgeheugen en inhibitie)


Bij baby's en jonge kinderen tot vier jaar wordt vaak ouder-kind behandeling geboden. Bij kinderen vanaf vier jaar bestaat de behandeling meestal uit speltherapiecontacten. Bij jeugdigen en jongvolwassenen wordt eerder cognitieve gedragstherapie, een vorm van psychotherapie, toegepast. Zo nodig wordt een therapeutische behandeling in combinatie met EMDR geboden. Bij kinderen en jeugdigen wordt vrijwel altijd ook systeembehandeling geboden. Na een psychodiagnostiektraject worden, indien geïndiceerd, ook psycho-educatie en systeembehandeling geboden. Ook maken we met regelmaat gebruik van E-health programma's naast de gesprekken die u met ons heeft (Blended Care). Zie voor meer informatie en voor de overige behandelmogelijkheden het behandelaanbod.

 

Onze vrijgevestigde praktijk is in de volgende situaties onvoldoende toegerust om te kunnen bieden wat er nodig is:

 • Wanneer de klachten of problemen zo hoog zijn opgelopen dat er acuut hulp (crisisinterventie) nodig is, dan is het van belang om contact op te nemen met uw eigen huisarts of huisartsenpost (spoedpost Noord-Limburg): tel. 0900-8818.
 • Indien wij bij aanmelding inschatten dat de problematiek dusdanig van aard is dat er naar verwachting een meer multidisciplinaire beoordeling, aanpak en/of betrokkenheid van een (kinder- & jeugd)psychiater nodig is, dan zullen wij dit uiteraard openlijk met u bespreken en met u meedenken welke zorginstelling in dat geval meer passend is.
 • Wij bieden geen diagnostiek en behandeling gericht op dyslexie en dyscalculie.

 

Marlou Joosten, praktijkhouder, is in 2021 gevisiteerd door de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten):