Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een vorm van psychotherapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie gaat vooral over hoe gedachten invloed hebben op ons gevoel en daarmee ook op ons gedrag. Wanneer je op straat iemand begroet en de ander reageert niet, dan zou je kunnen denken ‘zie je wel, ik heb altijd al gedacht dat hij me niet mag’. Dit kan je onzeker maken en je zult meer in je schulp kruipen of geïrriteerd raken, dan wanneer je in dezelfde situatie zou denken ‘misschien was hij in gedachten en heeft hij me niet gehoord’. Er wordt samen met de therapeut uitgezocht welke gedachten je hebt op bepaalde momenten en hoe disfunctionele overtuigingen zijn ontstaan. Vervolgens kunnen deze gedachten en overtuigingen bewerkt worden. Bij het uitwerken van meer realistische gedachten en overtuigingen maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en opdrachten. 

Binnen gedragstherapie breng je samen met de therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut jou om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse (gedrags)oefeningen gedaan en wordt er gewerkt met opdrachten. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doe je samen met de therapeut. 

Bij cognitieve gedragstherapie worden de problemen vanuit beide invalshoeken bekeken en aangepakt.

Zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt); www.vgct.nl