EMDR

EMDR staat voor 'Eye Movement Desensitization and Reprocessing'. Het is een behandelmethode voor mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het meegemaakt hebben van een ongeval, geweldsincident/mishandeling, seksueel misbruik, medische ingre(e)p(en), pesterijen, ziekteproces/overlijden van dierbare etc. Na dergelijke gebeurtenissen kan iemand klachten ontwikkelen zoals nachtmerries, prikkelbaarheid, schrik- en vermijdingsreacties, herbelevingen, flashbacks, concentratieproblemen, angsten en/of woede-aanvallen. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). 

Een voordeel van EMDR is dat je niet lang over de gebeurtenis hoeft te praten. Nadat het kind/de jeugdige of de jongvolwassene er iets over heeft verteld, moet hij/zij met zijn/haar ogen iets volgen dat door de therapeut heen en weer wordt bewogen (in veel gevallen de hand van de therapeut). Ook kan er gebruik gemaakt worden van de EMDR light bar (lamp) of van handtaps, waarbij de therapeut om beurten links-rechts de handen van het kind/de jeugdige of jongvolwassene aanraakt. Bij heel jonge kinderen is het mogelijk om EMDR toe te passen door middel van 'storytelling'. De hulp en inzet van ouders is dan een vereiste. Doorgaans werkt EMDR relatief snel en kan het kind, de jeugdige of de jongvolwassene aan de nare (traumatische) gebeurtenis terugdenken zonder dat het nog spanning oproept. Gerelateerde klachten zullen snel afnemen.

 

Hier kun je een filmpje zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij kinderen. 

Hier kun je een filmpje zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij jeugdigen.