Systeembehandeling

Voor een kind zijn de ouders/verzorgers de belangrijkste personen. Daarom is er altijd systeembehandeling naast een kinder(psycho)therapie. Ouders worden geholpen hun opvoeding bij te stellen zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Zeker wanneer er bij een kind sprake is van psychiatrische- of ontwikkelingsproblematiek is het van belang dat ouders uitleg krijgen over wat dit betekent en hoe ze hiermee om kunnen gaan. In overleg met ouders en kind/jeugdige kunnen ook bijvoorbeeld kinderdagverblijf, school, familieleden en/of andere belangrijke personen uit de omgeving betrokken worden bij de behandeling. Systeembehandeling is daarnaast gericht op het verbeteren van interactiepatronen binnen het gezin, het elkaar beter leren begrijpen en het elkaar positief leren beïnvloeden en ondersteunen, waardoor klachten of problemen zullen verminderen.

Wanneer een kind (spel)therapie krijgt, is het van belang dat de therapeut samen met ouders kan bespreken of zij bepaalde thema’s en ontwikkelingen vanuit de therapie herkennen vanuit de thuissituatie. Om de vertrouwensrelatie met het kind niet te schaden zal door de therapeut uiteraard niet tot in detail worden verteld wat het kind bespreekt in de therapie of speelt tijdens de speltherapie. Mocht er echter vanuit zorg een reden zijn om dit wel te doen, dan zal de therapeut dit op een zo open en transparant mogelijke wijze voor zowel ouders als kind doen. Binnen de systeembehandeling kunnen ouders bespreken waar ze tegenaan lopen in de opvoeding. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg bepaald.