Psycho-educatie

Brain blocksPsycho-educatie is een methode die tot doel heeft kinderen/jeugdigen, jongvolwassenen en hun ouders uitleg te geven over de problematiek en samen met hen te kijken naar wat de mogelijkheden en beperkingen zijn die daarmee samengaan. Doel is hiermee te bereiken dat enerzijds kinderen/jeugdigen en jongvolwassenen zichzelf beter gaan begrijpen en gaan ervaren dat er ook een positieve kant aan zit. Er is hierbij sprake van een brede kijk (positieve gezondheid) en we gaan er hierbij vanuit dat wie zichzelf goed kent, beter voor zichzelf kan zorgen, beter voor zichzelf kan opkomen en gemakkelijker keuzes kan maken in het leven. Anderzijds krijgen ook ouders en/of andere belangrijke mensen in de omgeving handvatten die helpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat er meer acceptatie en begrip. Bij jonge kinderen is psycho-educatie te allen tijde gericht op de ouders zodat zij hun kind beter kunnen begrijpen en zo ook beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun kind, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen. In overleg met u wordt afgesproken wat de duur en intensiteit van de behandeling zal zijn.