Psychodiagnostisch onderzoek

Na de intakefase volgt soms een diagnostiekfase. Het doel van nader onderzoek is zicht krijgen op de achtergrond (ontstaans- en in stand houdende factoren) van de klachten en de mogelijkheden van kind/jeugdige of jongvolwassene en zijn/haar gezin. Een onderzoek kan bestaan uit gesprekken, tests (intelligentie-, neuropsychologisch- en/of persoonlijkheidsonderzoek), spelobservaties of bijvoorbeeld observaties in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf of op school. Met uw toestemming vragen wij daarnaast eventueel informatie op bij andere betrokkenen, zoals consultatiebureau, kinderdagverblijf, school en/of (huis)arts. In een adviesgesprek bespreken wij met u onze visie op de verkregen informatie en het behandelvoorstel. Als hier overeenstemming over is begint vervolgens de behandeling.

psychodiagnostisch onderzoek bij Jeps psychotherapie tekening1 Jeps psychotherapie