Speltherapie

SpeltherapieSpeltherapie kan gezien worden als een vorm van psychotherapie, waarbij zowel het spel als de (therapeutische) relatie tussen cliënt en speltherapeut centraal staat. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van een kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. Door middel van spel kan het kind deze ingrijpende gebeurtenissen verwerken, psychosociale moeilijkheden en emotionele blokkades voorkomen of oplossen en zo weer een optimale groei en ontwikkeling bereiken. In de veilige en vrije situatie van het spel kan een kind zich uiten en zijn of haar eigen gevoelens, gedachten, ervaringen en gedrag exploreren. Het ervaart hierdoor controle in het omgaan met de wereld om zich heen. Spel biedt unieke expressie-, exploratie- en ervaringsmogelijkheden, die kunnen leiden tot ontwikkeling en verandering bij het kind. Speltherapie is bedoeld voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar.