Cliënttevredenheid

Als vast onderdeel in de behandeling wordt uw tevredenheid met u besproken in tussentijdse- en eindbesprekingen en aan het eind van de behandeling. Sinds 1 januari 2018 worden na afloop van een behandeltraject onze cliënten uitgenodigd om tevens een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het betreffen hierbij de volgende vragenlijsten:

 

  • JT-Ok (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Ouder(s) korte versie)
  • JT-Jk (Vragenlijst Jeugdthermometer GGZ Jongeren korte versie)

 

In de periode vanaf 1 januari 2018 zijn er in totaal 292 vragenlijsten ingevuld retour gekomen. Dit is 70% van het totale aantal verstuurde vragenlijsten (bijgewerkt 24-06-2022).

De volgende gemiddelde scores (schaal 1 t/m 10) komen hierbij naar voren:

 

JT-Ok (ingevuld door ouders van kinderen < 12 jaar over de behandeling van hun kind):

Informatie/inspraak: 9,6

Hulpverlener: 9,9

Behandeling kind / resultaat van de behandeling: 8,6

Rapportcijfer: 7,9

 

JT-Jk (ingevuld door jeugdigen > 12 jaar over hun behandeling):

Informatie: 9,6

Inspraak: 9,4

Hulpverlener: 9,8

Resultaat van de behandeling: 8,9

Rapportcijfer: 8,2