Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een vorm van psychotherapie die bestaat uit een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie gaat vooral over hoe gedachten invloed hebben op ons gevoel en daarmee ook op ons gedrag. Wanneer een jeugdige op straat iemand begroet en de ander reageert niet, dan zou de jeugdige kunnen denken ‘zie je wel, ik heb altijd al gedacht dat hij me niet mag’. Dit kan hem onzeker maken en hij zal meer in zijn schulp kruipen of geïrriteerd raken, dan wanneer hij in dezelfde situatie zou denken ‘misschien was hij in gedachten en heeft hij me niet gehoord’. Er wordt uitgezocht welke gedachten de jeugdige heeft op bepaalde momenten en hoe disfunctionele overtuigingen zijn ontstaan. Vervolgens kunnen deze gedachten en overtuigingen bewerkt worden. Bij het uitwerken van meer realistische gedachten en overtuigingen maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten. 

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en jeugdige eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de jeugdige om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse (gedrags)oefeningen gedaan en wordt er gewerkt met huiswerkopdrachten. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doen jeugdige en therapeut samen. 

Bij cognitieve gedragstherapie worden de problemen vanuit beide invalshoeken bekeken en aangepakt.

Zie voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt); www.vgct.nl