Psychotherapie

psychotherapiePsychotherapie voor kinderen en jeugdigen is een laagdrempelige vorm van specialistische behandeling, waarin het kind/de jeugdige met zijn of haar klacht(en) centraal staat. Iedereen is wel eens prikkelbaar, verdrietig of bang. Jeugdigen kunnen moeite hebben met het maken van eigen keuzes. Als dit lang duurt of steeds terugkomt, dan leidt dit vaak tot (uiteenlopende) klachten. Sommige kinderen/jeugdigen trekken zich dan terug, terwijl anderen juist steeds de confrontatie zoeken. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het gezin of op school en kan de ontwikkeling van het kind vastlopen. 

De therapie richt zich op de binnenwereld van het kind, maar ook op de plek in het gezin en de relaties met de buitenwereld. Samen wordt gezocht naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit kan bijvoorbeeld via gesprekken, spel of het maken van tekeningen. We proberen om de problemen te begrijpen en om te ontdekken welke (onbewuste) patronen er zijn ontstaan. Wanneer deze patronen bewuster worden, ontstaat er ruimte voor verandering. Het doel van de therapie is dat het kind/de jeugdige controle krijgt over datgene waar het last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Het leert zo (weer) vertrouwen op de eigen kracht, waardoor klachten zullen afnemen.