Psychotherapie

psychotherapiePsychotherapie is een laagdrempelige vorm van specialistische behandeling, waarin het kind/de jeugdige of de jongvolwassene met zijn of haar klacht(en) centraal staat. Iedereen is wel eens prikkelbaar, verdrietig of bang. Jeugdigen en jongvolwassenen kunnen moeite hebben met het maken van eigen keuzes. Als dit lang duurt of steeds terugkomt, dan leidt dit vaak tot (uiteenlopende) klachten. Sommige kinderen/jeugdigen of jongvolwassenen trekken zich dan terug, terwijl anderen juist steeds de confrontatie opzoeken. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het gezin, op school of in de werksituatie en kan de verdere ontwikkeling vastlopen. 

De therapie richt zich op iemands binnenwereld, maar ook op de plek in het gezin en/of de relaties met de buitenwereld. Samen wordt gezocht naar de betekenis van gedrag en gevoelens. Dit kan bijvoorbeeld via gesprekken en/of bij kinderen via spel en/of het maken van tekeningen. We proberen om de problemen te begrijpen en om te ontdekken welke (onbewuste) patronen er zijn ontstaan. Wanneer deze patronen bewuster worden, ontstaat er ruimte voor verandering. Het doel van de therapie is dat het kind/de jeugdige of de jongvolwassene controle krijgt over datgene waar hij/zij last van heeft en ontdekt dat er keuzemogelijkheden zijn. Hij/zij leert zo (weer) vertrouwen op de eigen kracht, waardoor klachten zullen afnemen.