Supervisie

In het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog generalist is het mogelijk om bij ons supervisie te volgen.

De supervisie zal gericht zijn op zowel methodische- als op persoonlijke doelstellingen. Bij methodische doelstellingen staat de inhoud van het vak centraal. Denk hierbij aan psychodiagnostiek, behandelproces, vaardigheden, interventies, methodieken en theoretische stromingen. Bij persoonlijke doelstellingen gaat het om je professionele attitude, zoals je belevingen, gewaarwordingen, eigen overwegingen, persoonlijke stijl, alsmede ook je sterke kanten en valkuilen als behandelaar.

Een veilige sfeer en een goede werkrelatie zijn ons inziens voorwaarde voor een constructieve samenwerking en voor het ontstaan van ruimte binnen de supervisierelatie om te kunnen exploreren en reflecteren. Bij Jeps hechten wij er dan ook veel belang aan dat je ervaart dat, vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid, verschillen (werkinhoudelijk en persoonlijk) bespreekbaar zijn en naast elkaar kunnen bestaan.

Voor 2022 is het tarief voor supervisie in het kader van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog dan wel orthopedagoog generalist als volgt vastgesteld:

Supervisiesessie à 45 minuten: €105,-. Dit tarief is incl. indirecte tijd (voorbereiding, procesbewaking (ook van leerdoelen), schriftelijke evaluaties).

Onze supervisoren zijn:

Marlou Joosten, Psychotherapeut / Gezondheidszorgpsycholoog / Cognitief Gedragstherapeut VGCt          
Carlijn van Susante, Gezondheidszorgpsycholoog / Therapeut beeldcommunicatie

Zie voor meer informatie wie zijn wij.