Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over onze zorgverlening, dan willen wij dit uiteraard graag horen om te kijken waar wij aanpassingen en verbeteringen kunnen doen. Voor GZ-psychologen en psychotherapeuten zijn er een aantal wetten van kracht, waaronder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector). De WGBO regelt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten. Via de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) vallen psychotherapeuten en GZ-psychologen ook onder het Tuchtrecht.

Wanneer u bezwaren heeft tegen ons beroepsmatig handelen, u zich rechtstreeks benadeeld voelt en er in overleg met ons niet uitkomt, dan kunt u zich in ons geval richten tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP). De LVVP kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen in het conflict. Een klachtenfunctionaris is zodanig getraind dat hij/zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de afhandeling van uw klacht. Uw klacht zal in het licht van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector (Wkkgz) getoetst worden aan de Beroepscode voor psychologen en de Beroepscode voor psychotherapeuten, waar haar leden zich aan dienen te houden.