Tarieven

Tarieven Kinderen en Jeugdigen (0-18 jaar)


Vergoeding door gemeente

De zorg die wij bij Jeps leveren wordt vergoed door de volgende gemeenten uit de regio Noord-Limburg: Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Bergen en Gennep. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw (huis)arts, jeugdarts GGD, medisch specialist of van het gemeentelijke gebiedsteam.


Ongecontracteerde zorg

In geval van eigen initiatief/particulier zijn per 2022 onze uurtarieven als volgt vastgesteld:

Behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ: €110,-.
Behandeling binnen de Specialistische GGZ: €120,- (hieronder valt ook psychodiagnostiek).

Onder dit tarief vallen consulten/behandelsessies van 45 minuten en daarbij opgeteld 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding, reflectie en rapportage). Dit tarief geldt ook voor overige psychologische diensten (zoals bijvoorbeeld telefonische- en mailcontacten / overleggen ten behoeve van de behandeling/consultatie, verstrekken van informatie aan derden, reistijd bij externe bezoeken e.d.).

Het tarief voor een op zichzelf staand intelligentieonderzoek is €750,-. Dit is inclusief scoring, interpretatie, rapportage en eindgesprek waarin de onderzoeksresultaten met u zullen worden besproken.

 

Tarieven Jongvolwassenen (18-25 jaar)


Per 1-1-2022 is het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd. Deze cliëntenfolder informeert u over de belangrijkste wijzigingen. Zorgkosten zullen maandelijks bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht. De tarieven zijn gebaseerd op de directe contacttijd. Hieronder vallen consulten in onze praktijk, externe consulten, digitale consulten en telefonische- en mailcontacten.

Jeps werkt in 2022 vanuit het systeem planning = realisatie. Dat betekent dat we standaard een duur van 45 minuten rekenen als er een afspraak wordt ingepland. Slechts als deze afspraak uiteindelijk meer dan 15 minuten korter of langer duurt, dan wordt de standaardduur van een afspraak gewijzigd en uiteindelijk gedeclareerd.


Vergoeding gecontracteerde zorg

Voor behandelingen die starten in 2022 hebben wij met zorgverzekeraar VGZ een contract afgesloten. Dit betekent dat, indien u beschikt over een naturapolis bij VGZ, de behandeling na aftrek van het eigen risico (€385,- per jaar) volledig wordt vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts/medisch specialist nodig. Indien wij geen geldige verwijsbrief hebben ontvangen (via ZorgDomein), dan zullen wij de gemaakte zorgkosten bij u in rekening brengen.


Onverzekerde zorg

Niet alle problemen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werkproblemen uitgesloten van vergoeding. U dient in deze situatie de zorgkosten zelf te betalen of eventueel vanuit een aanvullende verzekering. Het tarief dat wij in dergelijke situaties in rekening brengen is in 2022 vastgesteld op €117,33 per consult van 45 minuten (hierin is 15 minuten administratietijd inbegrepen).


Ongecontracteerde zorg

Indien u beschikt over een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar dan VGZ, dan bieden wij ongecontracteerde zorg, waardoor u onze factuur (volgens NZa tarief) rechtstreeks aan ons betaalt en zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u beschikt over een zuivere restitutiepolis, dan heeft u recht op 100% vergoeding van de zorgkosten tot het maximum NZa tarief. Indien u beschikt over een naturapolis dan heeft u recht op een vergoeding van tenminste 75% van het marktconforme tarief (dit is lager dan het NZa tarief) van uw verzekeraar. Houdt u er in beide gevallen rekening mee dat de zorgverzekeraar het verplichte eigen risico (€ 385,- per jaar) inhoudt. Laat u voorafgaand goed informeren door uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de zorgkosten. Voorgaande informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Zie hier de tarievenlijst.

 

Eigen kosten bij no-show

Als u niet op de geplande afspraak verschijnt en dit niet meer dan 24 uur van tevoren heeft gemeld, heeft dit voor ons als gevolg dat de voor u gereserveerde tijd niet meer kan worden ingevuld door een andere cliënt. Dit zorgt voor langere wachtlijsten. Bovendien worden deze "no show" afspraken niet vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars. Wij zijn derhalve genoodzaakt een deel van de kosten hiervan bij u in rekening brengen (€80,- per sessie van 45 minuten). Voor meer informatie over onze werkwijze bij "no show" verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.